Polska krytyka filmowa pod ostrzałem

Krytyka była, jest i będzie. Pojawia się i znika. Krąży drogą pantoflową bądź też przybiera formalną formę. Każdy odbiorca sztuki, widz, czytelnik ma prawo do wyrażenia opinii. Czy będzie to negatywna czy wręcz epatująca pozytywnymi emocjami, twórca wraz z udostępnieniem szerszej publiczności swojego dzieła, nie ma już wpływu na jego ocenę. Co więcej – nie […]